First thing in the morning, she dresses for work, rolls up her sleeves, eager to get started.

~ Proverbs 31:17 ~

maandag 3 december 2012

Weest zuinig (3 van 5)

(uit het jaar 1942)

'Weest zuinig' zien we tegenwoordig boven vele artikelen in de couranten staan. En niet ten onrechte, want de grondstoffen voor vele gebruiksvoorwerpen worden met de dag schaarscher. Voor de fabrikanten wordt het dus hoe langer hoe moeilijker om hun artikelen te blijven fabriceeren en in den handel te brengen. Zeer zeker is de huisvrouw ook een belangrijke taak opgelegd om aan deze moeilijkheden zooveel mogelijk het hoofd te bieden. Onder deze artikelen valt eveneens ons werkmateriaal. En zegt U eens eerlijk: Behandelen wij ons werkmateriaal eigenlijk niet als stiefkinderen?Sponzen die vet of vuil zijn geworden kunnen op dezelfde wijze als zeemen worden gereinigd. Alleen spoelen we ze na in een mengsel van azijn en water. Indien ze iets kleverig zijn, leggen we ze eerst te weeken in wat water met azijn. Heel mooie sponzen, zooals badsponzen weeken we van te voren in karnemelk.

Mocht het reinigen in een zeepsopje een bezwaar zijn door de hoeveelheid zeep, die ter beschikking staat, dan kunnen sponzen ook goed worden schoongemaakt in een sterke zoutoplossing. We moeten ze dan meerdere malen goed naspoelen in schoon water.

Natuurlijk moeten we er dadelijk bij zijn, als de spons gaat scheuren en er stukken loslaten. Die moeten we dadelijk naaien, daar anders de spons in minder dan geen tijd heelemaal in brokken uiteenvalt. Bevestigt U er dan tegelijk even een lus aan, dat gaat in één moeite door. Ze kan dan bij het drogen aan een spijker niet worden beschadigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thank you so much for taking the time to comment on this post. Have a lovely day!