First thing in the morning, she dresses for work, rolls up her sleeves, eager to get started.

~ Proverbs 31:17 ~

zondag 4 maart 2012

Het pakte me

16 En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. 17 En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. 18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet drink en wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.


22 En Hij zeide tot zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd  over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. 23 Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. 24 Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven! 25 Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? 26 Indien gij dan zelfs het geringste niet kunt, wat zult gij u bezorgd maken om het overige? 27 Let op de leliën, hoe zij spinnen nog weven, en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. 28 Indien nu God het gras op het veld, dat er heden os en morgen in de oven geworpen wordt, zó bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen? 29 En gij, zoekt niet wat gij eten of drinken zult en weest niet verontrust, 30 want naar al deze dingen gaat het zoeken van de volken de wereld uit. Doch uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. 31 Maar zoekt zijn Koninkrijk, en die dingen zullen u bovendien geschonken worden. 32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw vader behaagd u het Koninkrijk te geven.

33 Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze schaadt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

(Lucas 12: 16-34 NBG)

9 opmerkingen:

 1. En waarom maken we ons dan steeds zo druk?
  We moesten beter weten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. En zo is het !
  We moeten ons inderdaad hier eens wat meer in verdiepen, want dan zal het leven er een stuk beter uitzien.

  Lieve groetjes jenneke

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi stuk vind ik het, sinds ik het 's avonds 'toevallig' las, nadat ik de hele dag op stap geweest was voor een feestoutfit, maar ik niets leuks kon vinden en daardoor behoorlijk in de put zat. De beste opkikker :)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Zo is het.. Dank dat je dit (juist vandaag) met ons wilde delen...

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik put altijd zoveel troost uit dit gedeelte.
  God weet precies wat we nodig hebben.

  Liefs Herma

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kom je even een kijkje bij me nemen, ik weet zeker dat je mij herkend.
  Ik heb mijn besluit dus genomen, en zou het aan je melden.

  BeantwoordenVerwijderen

Thank you so much for taking the time to comment on this post. Have a lovely day!